Personen met een handicap

Klassieke financiering

Wilt u een afwijking op de bouwtechnische en bouwfysische normen in de klassieke financiering?  Dien dan - naast uw VIPA-dossier - een afwijkingsaanvraag in.

Infrastructuurforfait

Wilt u een afwijking op de bouwtechnische en bouwfysische normen in het infrastructuurforfait?  Dien dan - naast uw VIPA-dossier- een afwijkingsaanvraag in.

Klassieke financiering - dossiers met subsidiebelofte toegekend vóór inwerkingtreding van het BVR van 15/01/2016

Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving

Dien uw aanvraag, samen met het identificatieformulier en de bijhorende bijlagen, digitaal in op vipa@vlaanderen.be.

Aanvraag voor een vervreemding

Waarborg