Bijzondere jeugdbijstand

De regelgeving relevant voor de sector van de Bijzondere Jeugdbijstand, staat hieronder opgesomd.

Algemeen 

Erkenning

Meer informatie over erkenningen en vergunningen voor de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand vindt u op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Duurzaamheid

Ministerieel besluit van 18 december 2009 over de VIPA-criteria duurzaamheid en de bijlage voor voorzieningen bijzondere jeugdbijstand.

Kunstopdrachten

Waarborg

Klassieke waarborgverlening (procedurebesluit hoofdstuk VI)