Bijzondere jeugdbijstand

Klassieke financiering

Wilt u een afwijking op de bouwtechnische en bouwfysische normen in de klassieke financiering?  Dien dan - naast uw VIPA-dossier - een afwijkingsaanvraag in.

Klassieke financiering - dossiers met een subsidiebelofte toegekend vóór de inwerkingtreding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15/01/2016

Klassieke waarborgverlening

Subsidies preventieve maatregelen agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving

Aanvraag voor een vervreemding