Klassieke financiering

Wilt u een afwijking op de bouwtechnische en bouwfysische normen in de klassieke financiering?  Dien dan een afwijkingsaanvraag in voordat u uw aanvraag subsidiebelofte indient. Pas na de beslissing over uw afwijkingsaanvraag, kunt u uw aanvraag subsidiebelofte indienen.

Klassieke financiering - dossiers met een subsidiebelofte toegekend vóór de inwerkingtreding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15/01/2016

Klassieke waarborgverlening

Subsidies preventieve maatregelen agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving

Aanvraag voor een vervreemding