Bezorg al uw dossierstukken uitsluitend via eVIPA en volg uw dossier daar ook op.  
Uw bouwtechnisch adviseur bezorgt u hiervoor na het vooroverleg een link naar uw dossier. 

Hulp nodig bij het inloggen, raadpleeg onze rubriek 'Hoe begint u eraan?'

Aanvraag subsidiebelofte nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing en aankoop met verbouwing

Nr Dossierstuk Sjabloon
1 Ondertekende notulen  
2 Bewijs zakelijk of genotsrecht  
3 Bewijs ontvankelijke aanvraag stedenbouwkundige of omgevingsvergunning   
4 Beschrijving bestaande infrastructuur

Document bestaande infrastructuur

5 Conceptnota masterplan Concept van het masterplan
6 Verslag voortraject  
7 Conceptnota project Conceptnota van het project
8 Plannen project  
9 Initieel programma van eisen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk tot en met 31/08/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

10 Documenten ter staving van duurzaam bouwen

Dossier ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossier ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

  • 9a.aanvinklijst-duurzaam_Naam voorziening (sjabloon JHCAWGKOV-TZPAGVAPHZH)
  • 9b.studieadvies-duurzaam_Naam voorziening
11 Advies of verslag brandweer  
12 Projectgegevens
13 Financieel plan Financieel plan (aanleveren in excel)
14 Bodemattest  
15 Autofinanciering (optioneel)  
16 BTW-attest Aanvraag BTW-attest
17 Advies toegankelijkheid  
18 Attest bankrekeningnummer Attest bankrekeningnummer
19 Ontvankelijke aanvraag omgevinsgvergunning  

Aanvraag subsidiebelofte aankoop zonder verbouwing

Nr Dossierstuk Sjabloon
1 Ondertekende notulen  
2 Bewijs zakelijk of genotsrecht  
3 Bewijs ontvankelijke aanvraag stedenbouwkundige of omgevingsvergunning   
4 Beschrijving bestaande infrastructuur Document bestaande infrastructuur
5 Conceptnota masterplan Conceptnota masterplan
6 Verslag voortraject  
7 Conceptnota project Conceptnota project
8 Plannen project  
9 Initieel programma van eisen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk tot en met 31/08/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

10 Documenten ter staving van duurzaam bouwen

Dossier ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossier ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

  • 9a.lijst-duurzaam_Naam voorziening (sjabloon JHCAWGKOV-TZPAGVAPHZH)
  • 9b.studieadvies-duurzaam_Naam voorziening
11 Brandpreventieverslag  
12 Projectgegevens Kostenraming + oppervlakte-overzicht project ('Generieke excel')
13 Financieel plan Financieel plan (aanleveren in excel)
14 Bodemattest  
15 Autofinanciering (optioneel)  
16 BTW-attest Aanvraag BTW-attest
17 Advies toegankelijkheid  
18 Attest bankrekeningnummer Attest bankrekeningnummer
19 Ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning  

Aanvraag evaluatie 2 - bij werken

Nr. Dossierstuk Sjabloon
1 Verslag wijzigingen t.a.v. subsidiebelofte

Zelfevaluatie

2 Overzicht van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden  
3 Facturen of vorderingsstaten  
4 Overzicht van de gunningen Overzicht gunningen
5 Een geactualiseerde raming Geactualiseerde raming ('Generieke excel') - Vul het exceldocument dat je bij je aanvraagdossier hebt ingediend, hier verder aan.
6 Geactualiseerde versie van globaal programma van eisen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande documenten in:

7 Documenten ter staving van duurzaam bouwen

Dossier ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossier ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

8 Attest bankrekeningnummer (enkel als dit gewijzigd is) Attest bankrekeningnummer
De aanvrager houdt de volgende stukken ter beschikking
1 De bestekken  
2 Het gunningsdossier per aanbesteding  

Aanvraag evaluatie 3 - bij ingebruikname na werken

Nr Dossierstuk Sjabloon
1 Verslag wijzigingen t.a.v. subsidiebelofte Zelfevaluatie
2 Eindafrekening Eindafrekening (Generieke excel) - Vul het exceldocument dat je bij je evaluatie 2 hebt ingediend, hier verder aan met de eindafrekening.
3 Definitief overzicht gunningen Overzicht gunningen
4 Bewijs betaling kunstwerk  
5 Definitief programma van eisen

Het aangepaste PVE dat dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 zullen moeten indienen, is momenteel nog in ontwikkeling.

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaand definitief PVE in.

6 Documenten ter staving van duurzaam bouwen

De versie van de aanvinklijsten die dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 moeten indienen, is momenteel nog in ontwikkeling.

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

  • 6a.aanvinklijst-duurzaam_Naam voorziening (AW JH GK PAG PMH TZ ZH)
  • 6b.Verklaring-verwantschapsband-zakelijkrecht-akkoordbriefPVEdef_Naam voorziening (word)
  • 6c.Studies-adv_Naam voorziening
7 Projectevaluatie https://nl.surveymonkey.com/r/PV9C85K 
8 Controle verwantschapsband

Aanvinken in eVIPA

9 Authentieke akte  
10 Attest bankrekeningnummer (enkel als dit gewijzigd is) Attest bankrekeningnummer
De aanvrager houdt de volgende stukken ter beschikking:
1 Bestekken  
2 Gunningsdossier per aanbesteding  
3 Proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering  
4 Verbruiksgegevens van energie en water  

Aanvraag eindevaluatie: aankoop zonder verbouwing

Nr Dossierstuk Sjabloon
1 Definitief programma van eisen

Het aangepaste PVE dat dossiers  ontvankelijk vanaf 1/09/2021 zullen moeten indienen, is momenteel nog in ontwikkeling.

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaand definitief PVE in.

2 Definitieve notaris- en registratiekosten Definitieve notaris- en registratiekosten (Generieke exel) - Vul het exceldocument dat je bij je evaluatie 2 hebt ingediend, hier verder aan met de definitieve notaris- en registratiekosten
3 Zelfevaluatie Zelfevaluatie
4 Projectevaluatie https://nl.surveymonkey.com/r/PV9C85K

Afwijkingsaanvraag