Bezorg al uw dossierstukken uitsluitend via eVIPA en volg uw dossier daar ook op.  
Uw bouwtechnisch adviseur bezorgt u hiervoor na het vooroverleg een link naar uw dossier. 

Hulp nodig bij het inloggen, raadpleeg onze rubriek 'Hoe begint u eraan?'

Aanvraag subsidiebelofte nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing en aankoop met verbouwing

Nr Dossierstuk Sjabloon
1 Ondertekende notulen  
2 Bewijs zakelijk of genotsrecht  
3 Bewijs ontvankelijke aanvraag stedenbouwkundige of omgevingsvergunning   
4 Beschrijving bestaande infrastructuur

Document bestaande infrastructuur

5 Conceptnota masterplan Concept van het masterplan
6 Verslag voortraject  
7 Conceptnota project Conceptnota van het project   (conceptnota van het project voor ziekenhuizen)
8 Plannen project  
9 Initieel programma van eisen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Om het prestatieniveau te bepalen werkt het MB op bepaalde criteria met een rekenblad of een checklist

Dossiers ontvankelijk tot en met 31/08/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

10 Documenten ter staving van duurzaam bouwen

Dossier ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossier ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

  • 9a.aanvinklijst-duurzaam_Naam voorziening (sjabloon JHCAWGKOV-TZPAGVAPHZH)
  • 9b.studieadvies-duurzaam_Naam voorziening
11 Advies of verslag brandweer  
12 Overzicht project
13 Financieel plan Financieel plan (aanleveren in excel)
14 Bodemattest  
15 Autofinanciering (optioneel)  
16 BTW-attest Aanvraag BTW-attest
17 Advies toegankelijkheid  
18 Attest bankrekeningnummer Attest bankrekeningnummer

Aanvraag subsidiebelofte aankoop zonder verbouwing

Nr Dossierstuk Sjabloon
1 Ondertekende notulen  
2 Bewijs zakelijk of genotsrecht  
3 Beschrijving bestaande infrastructuur Document bestaande infrastructuur
4 Conceptnota masterplan Conceptnota masterplan
5 Verslag voortraject  
6 Conceptnota project Conceptnota project   (conceptnota van het project voor ziekenhuizen)
7 Plannen project  
8 Initieel programma van eisen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk tot en met 31/08/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

9 Documenten ter staving van duurzaam bouwen

Dossier ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossier ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

  • 9a.lijst-duurzaam_Naam voorziening (sjabloon JHCAWGKOV-TZPAGVAPHZH)
  • 9b.studieadvies-duurzaam_Naam voorziening
10 Brandpreventieverslag  
11 Overzicht project Kostenraming + oppervlakte-overzicht project versie 2023
12 Financieel plan Financieel plan (aanleveren in excel)
13 Bodemattest  
14 Autofinanciering (optioneel)  
15 Inschatting van de kosten van aankoop (kan BTW zij of notaris- en registratiekosten)  
16 Advies toegankelijkheid  
17 Attest bankrekeningnummer Attest bankrekeningnummer

Aanvraag evaluatie 2 - bij werken

Nr. Dossierstuk Sjabloon
1 Verslag wijzigingen t.a.v. subsidiebelofte

Zelfevaluatie

2 Overzicht van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden  
3 Facturen of vorderingsstaten  
4 Overzicht van de gunningen Overzicht gunningen
5 Een geactualiseerde raming

Geactualiseerde raming ('Generieke excel') - Vul het exceldocument dat u bij uw aanvraagdossier hebt ingediend, hier verder aan.
Dossier ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen in het eerste tabblad van dit document enkel de zorgvorm en kostensoort aan te duiden. Voor elke aangeduide kostensoort zal er een tabblad bouwkost verschijnen waarin de geactualiseerde raming kan worden ingevuld. De tabbladen kunst en oppervlakte dienen niet ingevuld te worden.

6 Geactualiseerde versie van globaal programma van eisen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande documenten in:

7 Documenten ter staving van duurzaam bouwen

Dossier ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossier ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

8 Attest bankrekeningnummer (enkel als dit gewijzigd is) Attest bankrekeningnummer
De aanvrager houdt de volgende stukken ter beschikking
1 De bestekken  
2 Het gunningsdossier per aanbesteding  

Aanvraag eindevaluatie - bij ingebruikname na werken

Nr Dossierstuk Sjabloon
1 Verslag wijzigingen t.a.v. subsidiebelofte Zelfevaluatie
2 Eindafrekening Eindafrekening (Generieke excel) - Eindafrekening (Generieke excel - versie ziekenhuizen) 
Vul het exceldocument dat u bij uw evaluatie 2 hebt ingediend, hier verder aan met de eindafrekening. Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/8/2021 dienen in het eerste tabblad van dit document enkel de zorgvorm en kostensoort aan te duiden. Voor elke aangeduide kostensoort verschijnt er een tabblad bouwkost, waarin de eindafrekening kan worden ingevuld. De tabbladen kunst en oppervlakte moeten niet ingevuld worden.
3 Definitief overzicht gunningen Overzicht gunningen
4 Bewijs betaling kunstwerk  
5 Definitief programma van eisen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaand definitief PVE in.

6 Documenten ter staving van duurzaam bouwen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

7 Projectevaluatie https://nl.surveymonkey.com/r/PV9C85K 
8 Authentieke akte  
9 Attest bankrekeningnummer (enkel als dit gewijzigd is) Attest bankrekeningnummer
De aanvrager houdt de volgende stukken ter beschikking:
1 Bestekken  
2 Gunningsdossier per aanbesteding  
3 Proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering  
4 Verbruiksgegevens van energie en water  

Aanvraag eindevaluatie: aankoop zonder verbouwing

Nr Dossierstuk Sjabloon
1 Definitief programma van eisen

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaand definitief PVE in.

2 Zelfevaluatie Zelfevaluatie
3 Projectevaluatie https://nl.surveymonkey.com/r/PV9C85K

Afwijkingsaanvraag